B2 L Q Período 2º Semestre
Ano 2018/2019
Semanas: 29-04-2019
 
 
Horas Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
08:00 - 08:15            
08:15 - 08:30            
08:30 - 08:45            
08:45 - 09:00            
09:00 - 09:15 09:00-11:30
Química e Bioquímica II, QB II
[1LTAH1; 1LTAH2]
[(Sandra Santos)]
PL1LTA
         
09:15 - 09:30          
09:30 - 09:45          
09:45 - 10:00          
10:00 - 10:15          
10:15 - 10:30          
10:30 - 10:45          
10:45 - 11:00          
11:00 - 11:15          
11:15 - 11:30          
11:30 - 11:45            
11:45 - 12:00            
12:00 - 12:15            
12:15 - 12:30            
12:30 - 12:45            
12:45 - 13:00            
13:00 - 13:15            
13:15 - 13:30            
13:30 - 13:45            
13:45 - 14:00            
14:00 - 14:15 14:00-17:00
Análises Físico Químicas, AFQ
[2LTGAH1]
[(Olga Filipe)]
PL1
         
14:15 - 14:30          
14:30 - 14:45 14:30-17:00
Química e Bioquímica II, QB II
[1LBIOH2]
[(Maria Manuel Vidal)]
PL2LBIO
       
14:45 - 15:00        
15:00 - 15:15        
15:15 - 15:30        
15:30 - 15:45        
15:45 - 16:00        
16:00 - 16:15        
16:15 - 16:30        
16:30 - 16:45        
16:45 - 17:00        
17:00 - 17:15            
17:15 - 17:30            
17:30 - 17:45            
17:45 - 18:00            
18:00 - 18:15            
18:15 - 18:30            
18:30 - 18:45            
18:45 - 19:00            
19:00 - 19:15            
19:15 - 19:30            
19:30 - 19:45            
19:45 - 20:00            
20:00 - 20:15            
20:15 - 20:30            
20:30 - 20:45            
20:45 - 21:00            
21:00 - 21:15            
21:15 - 21:30            
21:30 - 21:45            
21:45 - 22:00            
22:00 - 22:15            
22:15 - 22:30            
22:30 - 22:45            
22:45 - 23:00            
23:00 - 23:15            
23:15 - 23:30            

Data de impressão: 26-04-2019 15:21:36